Już 13 października w Katowicach i 20 października we Wrocławiu odbędą się spotkania poświęcone wykorzystaniu funduszy typu private equity w rozwoju przedsiębiorstwa. Konferencje organizowana przez kancelarię Mrowiec&Fiałek, fundusz Idea Box należący do Leszka Czarneckiego oraz firmę konsultingową Blackpartners dedykowane są właścicielom i kadrze zarządzającej średnich przedsiębiorstw. Podczas konferencji przybliżona będzie tematyka funduszy private equity i ich zalety, które takim firmom jak Google, Zelmer, Polcard, Żabka czy Asseco pozwoliły stać się światowymi i krajowymi liderami.

Z badań rynku private equity w Polsce przeprowadzonych przez Blackpartners wynika, że średniej wielkości przedsiębiorstwa są coraz atrakcyjniejszym partnerem biznesowym dla funduszy PE, głównie ze względu duże możliwości ich dalszego rozwoju. Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z funduszy typu VC/PE do finansowania celów strategicznych, ale spora grupa przedsiębiorców wciąż nie wie jeszcze jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie tego modelu finansowania do przyspieszenia rozwoju firmy.

Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne: finansowy, poświęcony zagadnieniom związanym z wyceną przedsiębiorstwa, procesem inwestycyjnym i rolą, jaką pełni doradca transakcyjny; prawny, szczegółowo opisujący szanse inwestycyjne z prawnego punktu widzenia, wskazujący także ryzyka prawne, które mogą występować na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego oraz strategiczny, w pełni poświęcony korzyściom płynącym ze współpracy przedsiębiorców z funduszem typu private equity w celu dalszego rozwoju firm i maksymalizacji wartości. Konferencję zakończy debata ekspercka, w której wezmą udział przedstawiciele firm doradczych, funduszu PE oraz kancelarii prawnych.

W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele zarządów i właściciele firm, których roczne przychody wynoszą powyżej 40 mln zł.