Private equity to coraz popularniejsza forma finansowania w Polsce i bardzo popularna na dojrzałych rynkach kapitałowych. Private equity to firmy profesjonalnie zajmujące się inwestowaniem w spółki mogące przynieść ponad przecięte stopy zwrotu. Chociaż najczęściej inwestują w podmioty niepubliczne, to zdarzają się również transakcje w spółki giełdowe.

Inwestorzy typu PE w momencie inwestycji stają się współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wspólnie z dotychczasowymi właścicielami ponoszą ryzyko biznesu oraz czerpią korzyści z jego wzrostu.

Inwestor finansowy zazwyczaj nie ingeruje w zarządzanie spółka, dopóki założone cele i strategie są realizowane. Stopień i sposób zaangażowania w nadzór i wywierania wpływu zazwyczaj jest ustalany w procesie transakcji. Często inwestor finansowy uczestniczy w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa oraz w wyborze kluczowych menedżerów. Horyzont czasowy zaangażowania inwestora strategicznego wynosi 2 do 4 lat. Pozyskanie inwestora finansowego umożliwia otrzymanie dodatkowych środków na rozwój, podwyższenie kapitału własnego przedsiębiorstwa oraz polepszenie zdolności kredytowej spółki. Inwestor finansowy wpływa na pozytywną ocenę wiarygodności spółki przez instytucje finansowe, co ułatwia pozyskanie finansowania dłużnego. Ten wzrost jest wynikiem selekcji, której dokonuje inwestor finansowy. Dzięki transakcji przedsiębiorstwo pojawia się w mediach, zyskuje rozgłos, co pozytywnie wpływa na rozpoznawalność marki oraz rozpowszechnienie produktów i usług.

Z uwagi na fakt, że inwestorzy finansowi często angażują się w różne przedsięwzięcia, mają oni duże doświadczenie w zakresie przygotowywania strategii, usprawniania zarządzania i struktury organizacyjnej, optymalizacji działalności operacyjnej oraz zarządzania finansami. Dzięki kontaktom i szerokiej wiedzy, przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w działalności operacyjnej. Jednakże, może to prowadzić do zmniejszenia autonomii dotychczasowych właścicieli i zarządzających.

Inwestorzy finansowi zakładają określoną stopę zwrotu z inwestycji, której realizacja nastąpi w momencie wyjścia z inwestycji (debiut giełdowy lub zaangażowanie inwestora branżowego). Wiąże się z tym brak zainteresowania otrzymywaniem dywidend w okresie inwestycji, gdyż mniejsza stopa reinwestycji zysku powodowałaby zmniejszenie ostatecznej wartości przedsiębiorstwa. Ze wzrostu spółki korzysta nie tylko inwestor, ale również przedsiębiorca.