Mikołaj Lipiński

Mikołaj jest ekspertem w obszarze fuzji i przejęć, funduszy PE/VC oraz zarządzania finansami firm. Doświadczenie zdobywał w znanych i cenionych przedsiębiorstwach doradczych, produkcyjnych i handlowych (m.in. Mars Inc., JP Morgan Chase, Azimutus SA, Business Group Polska). Posiada doświadczenie zawodowe w doradztwie przy dużych międzynarodowych transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, jak również w mniejszych krajowych projektach. Piastując stanowiska w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek odpowiedzialny był za wdrażanie strategii wzrostu ich wartości oraz działy finansowe. Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu venture capital Online Venture. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz London School of Economics, Certyfikowany Doradca NewConnect i Catalyst. Jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów wspierającego zasady ładu korporacyjnego. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Zarządzania. W Blackpartners nadzoruje Dział Corporate Finance oferujący usługi z zakresu fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw i zarządzania finansami.

Mirosław Fiałek

Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym dla funduszy Private Equity/Venture Capital oraz innych przedsiębiorców, w szczególności w strukturyzacji i zarządzaniu transakcjami, prowadzeniu projektów due diligence, sporządzaniu umów i zarządzaniu procesem negocjacji. Wspiera również bieżące działania funduszy PE/VC oraz ich spółek portfelowych.

Dysponuje obszerną wiedzą i praktyką w obsłudze korporacyjnej, w tym tworzeniu i likwidacji spółek, sporządzaniu umów i opinii prawnych oraz rozstrzyganiu sporów. Uczestniczył w transakcjach o dużym stopniu innowacyjności i skomplikowania, doradzając największym spółkom z rynku mediów i telekomunikacji w Polsce

Jakub Domeracki

Jakub do 7 lat zajmuje się inwestycjami prowadzonymi w modelu Venture Capital i Private Equity.

Związany z Idea Box od początku jego działalności, w randze prezesa zarządu. W spółce odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, rozwój sprzedaży i pozyskiwanie nowych inwestycji. Od podstaw zbudował Inkubator Przedsiębiorczości Idea Banku, który w ramach swojej działalności wsparł finansowo i merytorycznie ponad 70 biznesów i dalej rozwija kolejne.

Przed Idea Box pracował dla MCI Capital – notowanego na GPW funduszu Private Equity i Venture Capital, z aktywami pod zarządzaniem w kwocie 2mld PLN.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik programów biznesowych w ICAN Insitute, London School of Economics oraz w Instytucie Zarządzania Technologiami w New Delhi.